sitibsa.com

Localització | Qualitat i medi Ambient

¿Què és?

La cartografia formal, els estudis geodèsics per determinar la figura de la Terra i els grans projectes d’ingenyeria requereixen ubicar-se dins d’un determinat marc de referència que permeti definir inequívocament i amb precisió els diversos elements que els componen; per això es necessari crear una cadena de punts interconectats i processar les dades de manera conjunta a fi de determinar la seva posició relativa per formar el que denominen una xarxa geodèsica.

Representació

Les xarxes geodèsiques estan formades per un conjunt de punts materialitzats sobre el terreny, denominats vèrtexs geodèsics, dels quals s’ha mesurat el seu emplaçament amb una gran precisió i que s’ha materialitzat sobre el terreny amb fites o senyals.

La distribució dels vèrtexs d’una xarxa, que antigament, es veia forçada a les limitacions de l’instrumental utilitzat, que requereix d’intervisibilitat entre els vèrtexs, pel qual s’ubicaven en llocs els més elevats possible. Actualment i amb les noves tècniques via satèl·lit, en la planificació de xarxes se cerca que els punts tinguin l’horitzont clar i que sigui de fàcil accés. Les distàncies entre vèrtexs varien dels 4 a 5 quilòmetres, en zones de fàcil accés i amb gran demanda, als 10 quilòmetres a les zones muntanyoses.

El vèrtex geodèsic està representat generalment per un cilindre de 120 cm d’alçada, damunt un pedestal de formigó i pintat de color blanc. En la part superior del cilindre se situa un punt al que se refereixen les coordenades i on se situen els instruments topogràfics per fer mesures.

La informació dels vèrtexs geodèsics es representa mitjançant fixes anomenades ressenyes. En aquestes fitxes apareix tota la informació referent a cada vèrtex, com nom del vèrtex, terme municipal al que pertany, croquis d’accés, sistema de referència emprat en el càlcul, projecció utilitzada per a la representació de coordenades, coordeandes del vèrtex, etc.

Tan important com això és localitzar el vèrtex, per això se realitza una descripció escrita de la seva situació i com arribar, juntament amb un croquis.

 

© 2009, SITIBSA - Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, S.A.U Nota legalCrèdits

Avda. Alexandre Rosselló, 13b, 1er 07002 - PALMA DE MALLORCA
Tel. 971 177870 - Fax 971 177871 sitibsa@sitibsa.com

Horari d'atenció al públic:
10:30 - 13:00